LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „LEADER PROGRAMA“ ĮGYVENDINIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 9 d. Nr. 3D-515

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 7 d. įsakymą Nr. 3D-261 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos „LEADER“ priemonės įgyvendinimo darbo grupės sudarymo“:

1.         Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. S u d a r a u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“:

1.1. Įgyvendinimo darbo grupę (toliau – darbo grupė):

Aušra Grygalienė – Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja, darbo grupės pirmininkė;

Ilona Javičienė – Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja, darbo grupės pirmininko pavaduotoja (jos nesant – Monika Barnackienė, Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė);

Janina Augustinavičienė – Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės pirmininkė (jos nesant – Lina Mineikienė, Marijampolės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė);

Genovaitė Beniulienė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento vyresnioji patarėja (jos nesant – Virginija Liukpetrytė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento LEADER priemonių skyriaus vedėja);

Raimonda Damulienė – vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ pirmininkė (jos nesant – Giedrė Kazakavičienė, Plungės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė);

Violeta Jankauskienė – Vilniaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė (jos nesant – Jolita Umbrasienė, Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininkė);

Dr. Arūnas Pocius – Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo rinkos tyrimų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas;

Alma Rasimienė – Žemės ūkio ministerijos 3-iojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Tomas Lozoraitis, 3-iojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėjas);

Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė – Rokiškio rajono vietos veiklos grupės pirmininkė (jos nesant – Neringa Čemerienė, Kupiškio rajono vietos veiklos grupės projektų vadovė);

Kristina Švedaitė, Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė ir Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkė (jos nesant – Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja, Panevėžio rajono vietos veiklos grupės pirmininkė);

Nijolė Tirevičienė – Tauragės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė (jos nesant – Arūnas Stasiūnas, vietos veiklos grupės „Nemunas“ projektų vadovas);

Povilas Zaveckas – Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas (jo nesant – Andželika Barčkienė, vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ projekto vadovė).

1.2.      Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo pažangos tarpinio vertinimo ekspertinių konsultacijų pogrupį (toliau – pogrupis):

Ilona Javičienė – Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja, pogrupio vadovė;

Monika Barnackienė – Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Virginija Liukpetrytė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento LEADER priemonių skyriaus vedėja;

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento LEADER priemonių skyriaus strategiją administruojantis asmuo.“

2.    Papildau 2.1.3 papunkčiu:

2.1.3. pagal poreikį šaukti pogrupio ekspertus konsultacijoms dėl vietos plėtros strategijų įgyvendinimo problemų analizavimo, tobulinimo ir (arba) keitimo;“.

3.    Papildau 2.1.4 papunkčiu:

2.1.4. pogrupio vadovui po konsultacijų, įvardytų 2.1.3 papunktyje, pateikti išvadas ir rekomendacijas darbo grupės pirmininkui“.

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                   Andrius Palionis