Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL KARKLĖS valstybinio ichtiologinio draustinio rūšies pakeitimo ir Karklės valstybinio KRAŠTOVAIZDŽIO draustinio ribų plano patvirtinimo

 

2017 m. liepos 26 d. Nr. 605

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Karklės valstybinio ichtiologinio draustinio rūšį į Karklės valstybinį kraštovaizdžio draustinį.

2.  Nustatyti Karklės valstybinio kraštovaizdžio draustinio tikslą – išsaugoti raiškų Karklės upės žemupio slėnio kraštovaizdį ir upėtakių nerštavietes.    

3.   Patvirtinti Karklės valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų planą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Kęstutis Navickas