Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO VALDYBOS PATVIRTINIMO

 

2014 m. kovo 5 d. Nr. 211
Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindama Valstybinio studijų fondo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 540 „Dėl Valstybinio studijų fondo nuostatų patvirtinimo“, 13 ir 14 punktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti šią Valstybinio studijų fondo valdybą:

 

Vilija Salienė

 

 

Lietuvos edukologijos universiteto studijų prorektorė (valdybos pirmininkė);

 

Paulius Baltokas

 

 

Lietuvos studentų sąjungos prezidentas;

 

Aldas Beginskas

 

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas;

 

Valdonė Daunienė

 

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento Švietimo, kultūros ir socialinių sektorių skyriaus vyriausioji specialistė;

 

Aldis Fledžinskas

 

 

Vilniaus dizaino kolegijos direktorius;

 

Svetlana Kulpina

 

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento Piniginės paramos skyriaus vedėja;

 

Anna Limanovskaja

 

 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos direktoriaus pavaduotoja;

 

Daina Lukošiūnienė

 

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Universitetinių studijų skyriaus vedėja;

 

Eglė Radėnienė

 

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Ekonomikos departamento direktorė;

 

Sigitas Renčys

 

 

Valstybinio studijų fondo direktorius;

 

Algis Zubrus

 

 

Valstybinio studijų fondo direktoriaus pavaduotojas.

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. vasario 10 d. nutarimą Nr. 134 „Dėl Valstybinio studijų fondo valdybos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Kultūros ministras, pavaduojantis

švietimo ir mokslo ministrą                                                             Šarūnas Birutis