Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL sutikimo reorganizuoti LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

 

2020 m. vasario 26 d. Nr. 165

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 6 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Sutikti, kad Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Ginklų fondas) (juridinio asmens kodas 191769098) būtų reorganizuotas skaidymo būdu išdalijant jo teises ir pareigas Turto valdymo ir ūkio departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Turto valdymo ir ūkio departamentas) (juridinio asmens kodas 188729923), Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) (juridinio asmens kodas 188785847), Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) (juridinio asmens kodas 188774822).

2. Nustatyti:

2.1. reorganizavimo tikslas – optimizuoti biudžetinių įstaigų skaičių, racionaliai ir efektyviai panaudoti materialinius ir finansinius išteklius įgyvendinant valstybės politiką ginklų, šaudmenų ir specialiųjų priemonių apyvartos srityje ir perduodant Ginklų fondo funkcijas kitoms vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančioms biudžetinėms įstaigoms.

2.2. reorganizuojama biudžetinė įstaiga – Ginklų fondas;

2.3. reorganizavime dalyvaujančios biudžetinės įstaigos – Turto valdymo ir ūkio departamentas, Policijos departamentas, Informatikos ir ryšių departamentas;

2.4. po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos – Turto valdymo ir ūkio departamentas, Policijos departamentas, Informatikos ir ryšių departamentas;

2.5. po reorganizavimo veiksiančių biudžetinių įstaigų – Turto valdymo ir ūkio departamento, Policijos departamento, Informatikos ir ryšių departamento – savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija;

2.6. papildomos funkcijos, kurias atliks po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos:

2.6.1. Turto valdymo ir ūkio departamentas – Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (2019 m. gruodžio 5 d. įstatymo Nr. XIII-2618 redakcija) 23 straipsnio 1 dalyje, 24 straipsnio 1 dalyje, 41 straipsnio 4 ir 5 dalyse, 42 straipsnio 4 ir 6 dalyse, 43 straipsnio 3 , 4 ir 6 dalyse, 451 straipsnyje nustatytas Vyriausybės įgaliotos institucijos funkcijas;

2.6.2. Policijos departamentas – galutinio vartotojo sertifikatų išdavimo, informacijos apie šaunamųjų ginklų, šaudmenų, sprogmenų apyvartą Lietuvos Respublikoje rinkimo ir šios informacijos teikimo suinteresuotoms institucijoms arba tarptautinėms organizacijoms funkcijas;

2.6.3. Informatikos ir ryšių departamentas – Ginklų registro tvarkytojo funkcijas.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                   Rita Tamašunienė