LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO IR SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2020 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 4-1171/A1-1301 „DĖL KARANTINO METU RIBOJAMŲ IR NETIESIOGIAI RIBOJAMŲ ŪKINIŲ VEIKLŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 26 d. Nr. 4-638/A1-302

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. 4‑1171/A1‑1301 „Dėl Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiame 3.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

3.1. vykdo ūkinę veiklą, ribojamą dėl ekstremaliosios situacijos ir karantino metu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų ūkinės veiklos apribojimų, nurodytą šiuo įsakymu patvirtinto Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašo 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 38, 41, 44, 47, 49 ir (ar) 50 punktuose;“.

2. Pakeičiame nurodytu įsakymu patvirtintą Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą ir jį išdėstome nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                        Aušrinė Armonaitė

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                  Monika Navickienė

 

 

SUDERINTA                                                                            SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2022 m. balandžio
22 d. raštu
Nr. ((14.14Mr-03)-5K-2207052)-6K-2202468

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2022 m. balandžio 21 d. raštu Nr. R-1806

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos

ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu

Nr. 4-1171/A1-1301

(Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų

ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2022 m. balandžio 26 d.  įsakymo Nr. 4-638/A1-302

redakcija)

 

 

KARANTINO METU RIBOJAMŲ IR NETIESIOGIAI RIBOJAMŲ ŪKINIŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

 

 

 

 

 

Nr.

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.), patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu

Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, grupė

Ūkinė veikla

1.  

10

Maisto produktų gamyba

2.  

11

Gėrimų gamyba

3.  

13

Tekstilės gaminių gamyba

4.  

14

Drabužių siuvimas (gamyba)

5.  

15

Odos ir odos dirbinių gamyba

6.  

16

Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

7.  

17

Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba

8.  

20

Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

9.  

21

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba

10.

25

Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba

11.

26

Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba

12.

31

Baldų gamyba

13.

32.12

Papuošalų, juvelyrinių, bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba

14.

32.13

Dirbtinės bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba

15.

45

Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba ir remontas

16.

46

Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais

17.

47 (išskyrus 47.91)

Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą

(išskyrus užsakomąjį pardavimą paštu arba internetu)

18.

49.1

Tarpmiestinis keleivinis geležinkelio transportas

19.

49.3

Kitas keleivinis sausumos transportas

20.

49.41

Krovininis kelių transportas

21.

49.42

Perkraustymo veikla

22.

50.1

Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens transportas

23.

50.3

Vidaus vandenų keleivinis transportas

24.

51.1

Keleivinis oro transportas

25.

52.23

Oro transportui būdingų paslaugų veikla

26.

55

Apgyvendinimo veikla

27.

56

Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla

28.

59

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla

29.

68 (išskyrus 68.31)

Nekilnojamojo turto operacijos

30.

74.2

Fotografavimo veikla

31.

74.3

Vertimo raštu ir žodžiu veikla

32.

75

Veterinarinė veikla

33.

77.1

Variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma

34.

77.2

Asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma

35.

77.39.20

Motociklų nuoma

36.

77.39.30

Automobilinių namelių nuoma

37.

78 (išskyrus 78.3)

Įdarbinimo veikla

38.

79

Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla

39.

82.3

Posėdžių ir verslo renginių organizavimas

40.

85

Švietimas

41.

86

Žmonių sveikatos priežiūros veikla

42.

87

Kita stacionarinė globos veikla

43.

88

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla

44.

90

Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla

45.

91

Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla

46.

92

Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla

47.

93

Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla

48.

95

Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas

49.

96 (išskyrus 96.03)

Kita asmenų aptarnavimo veikla

50.

97

Namų ūkių, samdančių namų ūkio personalą, veikla

 

_______________________________