OLE-object

LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL F3 KATEGORIJOS CIVILINIŲ PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ PLATINIMO IR NAUDOJIMO DRAUDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE

 

2018 m. birželio 19 d. Nr. 5-V-570

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 636 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymą“ 3.7 papunkčiu ir atsižvelgdamas į didėjantį asmenų sužalojimų su pirotechnikos priemonėmis, kurios kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai, aplinkai, visuomenės saugumui ir viešajai tvarkai, skaičių Lietuvoje, į Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešosios policijos valdybos 2018 m. gegužės 28 d. pažymą Nr. 5-IL-3406,

n u s t a t a u, kad:

1. fiziniams, juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ar jų padaliniams (išskyrus licencijų turėtojus ir pirotechnikus) Lietuvos Respublikoje draudžiama platinti ir naudoti F3 kategorijos civilinės pirotechnikos priemones – petardas (galimi kiti tokių gaminių pavadinimai – sprogtukai, sprogalai, pyškalai), skirtas garso efektui sukurti.

2. šis įsakymas įsigalioja 2018 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Policijos generalinio komisaro pavaduotojas,

atliekantis policijos generalinio komisaro funkcijas                                                    Rimantas Bobinas