LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

MINISTRAS PIRMININKAS

 

POTVARKIS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO 2008 M. RUGPJŪČIO  29 D. POTVARKIO NR. 311 „DĖL VALSTYBINĖS EISMO SAUGUMO KOMISIJOS PERSONALINĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 2 d. Nr. 1

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2008 m. rugpjūčio 29 d. potvarkį Nr. 311 „Dėl Valstybinės eismo saugumo komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MINISTRAS PIRMININKAS

 

POTVARKIS

DĖL VALSTYBINĖS EISMO SAUGUMO KOMISIJOS PERSONALINĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 652 „Dėl Valstybinės eismo saugumo komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ 2 punktu, tvirtinu šią Valstybinės eismo saugumo komisijos (toliau – komisija) personalinę sudėtį:

 

Saulius Skvernelis                            –   Ministras Pirmininkas (komisijos pirmininkas);

 

Jaroslav Narkevič                            –   susisiekimo ministras (komisijos pirmininko pavaduotojas);

 

Tomas Daukantas                            –   Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris;

 

Mindaugas Sinkevičius                    –   Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas;

 

Algirdas Šešelgis                             –   sveikatos apsaugos viceministras;

 

Rita Tamašunienė                            –   vidaus reikalų ministrė;

 

Edmundas Žilevičius                       –   finansų ministro patarėjas.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis