LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL diagnostinių atskaitos lygių, TAIKOMŲ spindulinės diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūrų METU, PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugpjūčio 27 d. Nr. V-952

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir 21 straipsnio 2 dalies 4 punktu:

1. T v i r t i n u Diagnostinius atskaitos lygius, taikomus spindulinės diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūrų metu (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 22 d. įsakymą Nr. V-865 „Dėl Rekomenduojamų medicininės apšvitos lygių, taikomų medicininių diagnostinių ir gydymo procedūrų, kurioms naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, metu, patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. P a v e d u šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                              Aurelijus Veryga

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V-952

 

 

diagnostiniai atskaitos lygiai, TAIKOMi spindulinės diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūrų METU

 

1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, atliekančios spindulinės diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūras, turi laikytis diagnostinių atskaitos lygių, taikomų standartinių spindulinės diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūrų metu, nurodytų 1–8 lentelėse.

 

1 lentelė. Diagnostiniai atskaitos lygiai, taikomi rentgenografijos procedūrų metu, kai jos atliekamos standartinio svorio pacientams

Eil. Nr.

Spindulinės diagnostikos procedūros pavadinimas

Projekcija

Paviršinė įėjos dozė,

mGy

Dozės ir ploto sandauga,

Gy·cm2

1

2

3

4

5

1.

Kaukolės tyrimas

AP / PA

3

0,65

LAT

3

0,7

2.

Krūtinės ląstos tyrimas

PA

0,25

0,2

LAT

1,2

0,3

3.

Stuburo juosmens dalies tyrimas

AP

10

1,5

LAT

20

5

4.

Stuburo krūtinės dalies tyrimas

AP

3,5

1,6

LAT

8

2,2

5.

Pilvo, intraveninė urografijos ir cholecistografijos tyrimas

AP

5

3

6.

Dubens tyrimas

AP

5

2,5

7.

Klubo sąnario tyrimas

AP

5

1,4

AP – priekinė–užpakalinė projekcija, LAT – šoninė projekcija, PA – užpakalinė–priekinė projekcija

 

2 lentelė. Diagnostiniai atskaitos lygiai, taikomi rentgenografijos procedūrų metu, kai jos atliekamos vaikams

Eil. Nr.

Spindulinės diagnostikos procedūros pavadinimas

Projekcija

Amžius, amžiaus intervalas metais

Paviršinė įėjos dozė,

mGy

Dozės ir ploto sandauga,

Gy·cm2

1

2

3

4

5

6

1.

Krūtinės ląstos tyrimas

PA

[0–1)

0,06

0,05

[1–5)

0,07

0,06

[5–10)

0,08

0,08

[10–15)

0,09

0,1

2.

Kaukolės tyrimas

AP / PA

[0–1)

0,8

0,2

[1–5)

1,0

0,29

[5–10)

1,3

0,35

[10–15)

1,5

0,41

LAT

[0–1)

0,4

0,16

[1–5)

0,5

0,26

[5–10)

0,6

0,27

[10–15)

0,65

0,38

3.

Pilvo tyrimas

AP

[0–1)

0,3

0,3

[1–5)

0,4

0,8

[5–10)

0,6

1

[10–15)

0,7

1,2

AP – priekinė–užpakalinė projekcija, LAT – šoninė projekcija, PA – užpakalinė–priekinė projekcija

 

3 lentelė. Diagnostiniai atskaitos lygiai, taikomi rentgenoskopijos procedūrų metu, kai jos atliekamos standartinio svorio pacientams

Eil. Nr.

Spindulinės diagnostikos procedūros pavadinimas

Dozės ir ploto sandauga,

Gy·cm2

Švietimo laikas, min.

1

2

3

4

1.

Viršutinio virškinamojo trakto kontrastinės rentgenoskopijos tyrimas

18

3

2.

Žarnyno retrogradinės kontrastinės rentgenoskopijos tyrimas

33

4

3.

Krūtinės ląstos tyrimas

2

40 sekundžių

 

4 lentelė. Diagnostiniai atskaitos lygiai, taikomi mamografijos procedūrų metu, kai suspaustos krūties storis yra lygus 45 ± 5 mm

Spindulinės diagnostikos procedūros pavadinimas

Projekcija

Krūties vidutinė liaukinio audinio dozė,

mGy

1

2

3

Krūties tyrimas

CC

2,4

CC – galvos–kojų projekcija

 

5 lentelė. Diagnostiniai atskaitos lygiai, taikomi kompiuterinės tomografijos procedūrų metu1, kai jos atliekamos standartinio svorio pacientams

Eil. Nr.

Spindulinės diagnostikos procedūros pavadinimas

Dozės ir ilgio sandauga,

mGy·cm

1

2

3

1.

Galvos tyrimas

950

2.

Krūtinės ląstos tyrimas

650

3.

Pilvo tyrimas

1350

4.

Dubens tyrimas

550

5.

Stuburo kaklo dalies tyrimas

560

6.

Stuburo krūtinės dalies tyrimas

685

7.

Stuburo juosmens dalies tyrimas

600

1 Diagnostiniai atskaitos lygiai taikomi procedūroms, atliekamoms be kontrasto, vienai atliekamo tyrimo fazei.

 

6 lentelė. Diagnostiniai atskaitos lygiai, taikomi kompiuterinės tomografijos procedūrų metu2, kai jos atliekamos vaikams

Spindulinės diagnostikos procedūros pavadinimas

Amžius,

amžiaus intervalas metais

Dozės ir ilgio sandauga,

mGy·cm

1

2

3

Galva

[0–1)

570

[1–5)

630

[5–10)

650

[10–15)

830

2 Diagnostiniai atskaitos lygiai taikomi procedūroms, atliekamoms be kontrasto, vienai atliekamo tyrimo fazei.

 

7 lentelė. Diagnostiniai atskaitos lygiai, taikomi branduolinės medicinos procedūrų metu, kai jos atliekamos standartinio svorio pacientams

Procedūros pavadinimas

Radionuklido pavadinimas

Radiofarmakologinio preparato cheminė forma

Aktyvumas, MBq

1

2

3

4

1.   Kaulų tyrimai:

1.1.  kaulų scintigrafija

99m Tc

Fosfonatų ir fosfatų junginiai

600 

1.2.  kaulų scintigrafija (SPECT)

99m Tc

Fosfonatų ir fosfatų junginiai

700

99m Tc

Žymėtasis koloidas

4

2.   Galvos smegenų tyrimai:

2.1. smegenų perfuzijos scintigrafija (statinė)

99m Tc

Natrio pertechnetatas

500

99m Tc

Pentetatas (DTPA), gliukonatas ir gliukoheptonatas

500

2.2. smegenų perfuzijos scintigrafija (SPECT)

99m Tc

Natrio pertechnetatas

800

99m Tc

Pentetatas (DTPA), gliukonatas ir gliukoheptonatas

800

133 Xe

Izotoninis NaCl tirpalas

400

99m Tc

Eksametacinas (HMPAO), neurolitas (ECD)

1 100

2.3. cisternografija

111 In

Pentetatas (DTPA)

40 

3.  Ašarų latakų praeinamumo tyrimas

99m Tc

Natrio pertechnetatas

4

99m Tc

Žymėtasis koloidas

4

4.   Skydliaukės ir prieskydinių liaukų tyrimai:

4.1. skydliaukės scintigrafija

99m Tc

Natrio pertechnetatas

150

123 I

Natrio jodidas

20

4.2. kūno skenavimas (pašalinus skydliaukę)

131 I

Natrio jodidas

400

4.3. prieskydinių liaukų scintigrafija

201 Tl

Tl+ chloridas

80

4.4. prieskydinių liaukų scintigrafija 

99m Tc

Metoksiizobutilizonitrilas (MIBI), tetrafosminas (MYOVIEW)

740

5.   Plaučių tyrimai:

5.1. plaučių ventiliacijos scintigrafija

81m Kr

Dujos

6 000

99m Tc

Pentetato (DTPA) aerozolis

80

5.2. plaučių tūrio tyrimas

133 Xe

Dujos

400

127 Xe

Dujos

200

5.3. plaučių perfuzijos scintigrafija

81m Kr

Vandeninis tirpalas

6 000

99m Tc

Makroagregatinis albuminas (MAA)

185 

5.4. plaučių perfuzijos scintigrafija (su venografija)

99m Tc

Makroagregatinis albuminas (MAA)

160

5.5. plaučių perfuzijos tyrimas

133 Xe

Izotoninis tirpalas

200

127 Xe

Izotoninis chlorido tirpalas

200

5.6. plaučių perfuzijos tyrimas (SPECT)

99m Tc

Makroagregatinis albuminas (MAA)

200

6.   Širdies tyrimai:

 

 

 

6.1. didžiojo kraujo apytakos rato tyrimas

99m Tc

Natrio pertechnetatas

800

99m Tc

Pentetatas (DTPA)

800

99m Tc

Žmogaus albumino kompleksas

400

6.2. kraujo depo tyrimas

99m Tc

Žmogaus albumino kompleksas

40

6.3. širdies ir jos kraujagyslių sistemos tyrimas zondu

99m Tc

Žmogaus albumino kompleksas

800

99m Tc

Žymėtieji eritrocitai

800

6.4. Miokardo scintigrafija / tyrimas zondu

99m Tc

Fosfonatų ir fosfatų junginiai

600

6.5. miokardo scintigrafija (SPECT)

201 Tl 

Tl+ chloridas 

100

99m Tc

Fosfonatų ir fosfatų junginiai

800

6.6. miokardo scintigrafija (SPECT) vienos dienos protokolas (krūvio metu)

99m Tc

Metoksiizobutilizonitrilas (MIBI)

550

99m Tc

Tetrafosminas (MYOVIEW)

550

6.7. miokardo scintigrafija (SPECT) vienos dienos protokolas (ramybės metu)

99m Tc

Metoksiizobutilizonitrilas (MIBI)

750

99m Tc

Tetrafosminas (MYOVIEW)

750

6.8. miokardo scintigrafija (SPECT) dviejų dienų protokolas (krūvio ir ramybės metu)

99m Tc

Metoksiizobutilizonitrilas (MIBI)

1 200

99m Tc

Tetrafosminas (MYOVIEW)

1 200

7.   Virškinimo ir šalinimo sistemų tyrimai:

7.1. skrandžio / seilių liaukų scintigrafija

99m Tc

Natrio pertechnetatas

100

7.2. mekelio divertikulo scintigrafija

99m Tc

Natrio pertechnetatas

400

7.3. virškinimo trakto kraujavimo tyrimas

99m Tc

Žymėtasis koloidas

500

99m Tc

Žymėtieji eritrocitai

800

7.4. stemplės praeinamumo ir refliukso tyrimas

99m Tc

Žymėtasis koloidas

100

99m Tc

Neabsorbuojami junginiai

40

7.5. skrandžio scintigrafija

99m Tc

Neabsorbuojami junginiai (koloidas)

100

111 In

Neabsorbuojami junginiai

12

113m In

Neabsorbuojami junginiai

12

7.6. kepenų ir blužnies scintigrafija

99m Tc

Žymėtasis koloidas

150

7.7. tulžies pūslės ir tulžies latakų tyrimas

99m Tc

Iminodiacetatai ir jiems lygiavertės medžiagos

150

7.8. blužnies scintigrafija

99m Tc

Denatūruoti žymėtieji eritrocitai

100

7.9. kepenų scintigrafija (SPECT)

99m Tc

Žymėtasis koloidas

200

7.10. inkstų žievinės dalies scintigrafija

99m Tc

Dimerkapto sukcinamo rūgštis (DMSA)

185

7.11. inkstų dinaminė scintigrafija

99m Tc

Pentetatas (DTPA), gliukonatas ir gliukoheptonatas

250

99m Tc

Mercaptoacetyltriglycinas (MAG 3)

100

99m Tc

Etilendicisteinas (EC)

120

123 I

Ortojodo hipuratas

20

7.12. antinksčių žievinės dalies scintigrafija

75 Se

Seleno cholesterolis

8

8.   Kitų organų tyrimai:

8.1. auglių arba pūlinių scintigrafija

67 Ga

Citratas

300

201 Tl

Chloridas

100

8.2. auglių tyrimas

99m Tc

Dimerkapto sukcinamo rūgštis (DMSA)

400

8.3. neuroektoderminių navikų scintigrafija

123 I

Metajodbenzilguanedinas (MIBG)

500

131 I

Metajodbenzilguanedinas (MIBG)

100

8.4. limfmazgių tyrimas

99m Tc

Žymėtasis koloidas

200

8.5. pūlinių scintigrafija

99m Tc

Eksametacinu žymėtieji leukocitai

740

111 In

Žymėtieji leukocitai

20

8.6. trombų scintigrafija

111 In

Žymėtieji trombocitai

20

8.7. neuroendokrininių navikų scintigrafija

99m Tc

HYNIC-[D-Phe1, Tyr3-octreotidas]

800

8.8. navikų PET tyrimas su FDG

18 F

Fluorodeoksigliukozė (FDG)

500

 

8 lentelė. Diagnostiniai atskaitos lygiai, taikomi intervencinės radiologijos procedūroms, kai jos atliekamos standartinio svorio pacientams

Eil.

Nr.

Intervencinės radiologijos procedūra

Dozės ir ploto sandauga,

Gy·cm2

Švietimo laikas,

min

1

2

3

4

1.

Perkutaninės transliuminalinės koronarinės angioplastikos (PTKA) tyrimas

70

7

2.

Diagnostinės koronarografijos tyrimas

30

3

3.

Koronarografijos su PTKA tyrimas

80

9

 

2. Standartinio svorio pacientu laikomas pacientas, kurio svoris yra 70 ± 10 kg.

______________