LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL 2018 METŲ PASKELBIMO SĄJŪDŽIO METAIS

 

2017 m. lapkričio 16 d. Nr. XIII-740

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2018 m. sukanka 30 metų, kai buvo išrinkta Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (toliau – Sąjūdis) iniciatyvinė grupė, įsteigtos Sąjūdžio rėmimo grupės miestuose ir rajonuose, įvyko Sąjūdžio Steigiamasis suvažiavimas, kuriame buvo patvirtintas Sąjūdžio Seimas ir išrinkta Sąjūdžio Seimo taryba;

išskirdamas 1988–1990 metus kaip ypač svarbų Lietuvos istorijos laikotarpį, kai sovietų okupacinėje sistemoje Sąjūdžio Seimas veikė kaip dalinis, bet teisėtas demokratinis tautos atstovas;

pabrėždamas, kad Sąjūdžio veikla kaip tautos valios išraiška prisidėjo prie nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo;

suvokdamas išskirtinį Sąjūdžio vaidmenį Lietuvos valstybingumui, nepriklausomos ir demokratinės valstybės tęstinumui, nutaria:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2018 metus Sąjūdžio metais.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) iki 2018 m. sausio 1 d. parengti ir patvirtinti Sąjūdžio metų programą;

2) 2018 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Sąjūdžio metų programai įgyvendinti.

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis