LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 7 D. ĮSAKYMO NR. 1R-261/1K-355 „DĖL MINIMALIOS VALSTYBEI PRITEISTINOS BYLINĖJIMOSI IŠLAIDŲ SUMOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 13 d. Nr. 1R-19/1K-2

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ ir jį išdėstome nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MINIMALIOS VALSTYBEI PRITEISTINOS BYLINĖJIMOSI IŠLAIDŲ SUMOS NUSTATYMO

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 6 dalimi,

n u s t a t o m e, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 5 eurai.“

 

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                         Elvinas Jankevičius

 

 

Finansų ministras                                                                                                Vilius Šapoka