LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2014 M. GEGUŽĖS 8 D. ĮSAKYMO NR. A1-249 „DĖL PERĖJIMO NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE ŠEIMOJE IR BENDRUOMENĖJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS IR LIKUSIEMS BE TĖVŲ GLOBOS VAIKAMS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO STEBĖSENOS“ PAKEITIMO  

 

2018 m. rugpjūčio 1 d. Nr. A1-399

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gegužės 8 d. įsakymą Nr. A1-249 „Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano stebėsenos“ ir 1 punktą išdėstau taip:

1. S u d a r a u šios sudėties Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano tarpinstitucinę stebėsenos grupę (toliau – stebėsenos grupė):

Vilma Augienė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo viceministrė (stebėsenos grupės vadovė);

Vykintas Bagdonas – Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įstaigų priežiūros skyriaus vedėjas;

Rasa Dičpetrienė – visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ generalinė direktorė;

Dovilė Juodkaitė – asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ prezidentė;

Ramunė Jurkuvienė – Lietuvos socialinio darbo tarybos atstovė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto Socialinio darbo medicinoje programos docentė;

Regina Labinienė – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė;

Karilė Levickaitė – VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ direktorė;

Dana Migaliova – Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ pirmininkė;

Monika Navickienė – Lietuvos Respublikos Seimo narė;

Vaidotas Nikžentaitis – Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos pirmininkas;

Paulius Raugalas – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos priežiūros departamento Motinos ir vaiko sveikatos skyriaus vyriausiasis specialistas;

Aušra Stančikienė – labdaros ir paramos fondo „Algojimas“ vadovė;

Kristina Stepanova – „Žiburio“ labdaros ir paramos fondo generalinė direktorė;

Dovilė Šakalienė – Lietuvos Respublikos Seimo narė;

Violeta Toleikienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji patarėja socialinės paramos klausimais;

Daina Urbonaitienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji patarėja bendradarbiavimo su savivaldybėmis klausimais;

Elena Urbonienė – NVO vaikams konfederacijos direktorė;

Audronė Vareikytė – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja socialiniais klausimais;

Eivilė Žemaitytė – vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus vyriausioji patarėja.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                        Linas Kukuraitis