Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. BALANDŽIO 21 D. NUTARIMO NR. 429 „DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo IR jos

nuostatų patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2018 m. sausio 31 d. Nr. 107

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 21 d. nutarimą Nr. 429 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos nuostatai nekeičiami):

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo IR jos nuostatų patvirtinimo

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio 15 punktu ir 27 straipsnio 1, 4, 5 dalimis ir Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Sudaryti šią Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisiją (toliau – komisija):

vidaus reikalų ministras (komisijos pirmininkas);

vidaus reikalų viceministras (komisijos pirmininko pavaduotojas);

aplinkos viceministras arba Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kancleris;

energetikos viceministras arba Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos kancleris;

finansų viceministras arba Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kancleris;

krašto apsaugos viceministras arba Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos kancleris;

kultūros viceministras arba Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kancleris;

socialinės apsaugos ir darbo viceministras arba Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleris;

susisiekimo viceministras arba Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kancleris;

sveikatos apsaugos viceministras arba Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kancleris;

švietimo viceministras arba Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos kancleris;

teisingumo viceministras arba Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos kancleris;

užsienio reikalų viceministras arba Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos kancleris;

ūkio viceministras arba Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kancleris;

žemės ūkio viceministras arba Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kancleris;

Gynybos štabo viršininkas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atstovas;

policijos generalinis komisaras;

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius;

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktorius arba jo pavaduotojas;

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadas.

2. Patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos nuostatus (pridedama).

3. Pavesti vidaus reikalų ministrui tvirtinti personalinę Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sudėtį.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                 Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                             Eimutis Misiūnas