Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2016 M. KOVO 30 D. NUTARIMO
NR. 332 „DĖL
ENERGIJOS IŠTEKLIŲ IR ENERGIJOS EFEKTYVAUS VARTOJIMO STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. sausio 9 d. Nr. 17

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 30 d. nutarimą Nr. 332 „Dėl Energijos išteklių ir energijos efektyvaus vartojimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir pripažinti netekusiu galios 3 punktą.

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtinto Energijos išteklių ir energijos efektyvaus vartojimo stebėsenos tvarkos aprašo 17.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

17.5. viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra – pagal Aprašo 14 ir 15 punktus.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Energetikos ministras                                                                      Žygimantas Vaičiūnas