LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2018 M. LIEPOS 25 D. ĮSAKYMO NR. 1K-267 „DĖL SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ IR SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ BLANKŲ TECHNOLOGINĖS APSAUGOS NUSTATYMO KOMISIJOS PERSONALINĖS SUDĖTIES IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. liepos 10 d. Nr. 1K-211

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. liepos 25 d. įsakymą Nr. 1K-267 „Dėl Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos nustatymo komisijos personalinės sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ ir 1.1 papunktį išdėstau taip:

1.1. personalinę Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos nustatymo komisijos (toliau – Komisija) sudėtį:

Aušra Vičkačkienė – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento direktorė (Komisijos pirmininkė);

Klemensas Rimšelis – Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktorius (Komisijos pirmininko pavaduotojas);

Vytautas Gudaitis – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento ambasadorius, bendradarbiavimo su Šengeno valstybėmis koordinatorius;

Regina Pajaujytė – Lietuvos teismo ekspertizės centro Dokumentų ekspertizių skyriaus vedėja;

Žilvinas Ragauskas – laikinai einantis Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro Informacinių technologijų tyrimų skyriaus vyriausiojo tyrėjo pareigas;

Rytis Rasimavičius – Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento žvalgybos pareigūnas;

Nerijus Rudaitis – Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktorius.“

 

 

 

Finansų ministras Vilius Šapoka