Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO

 

2016 m. sausio 4 d. Nr. 1K-515

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 21 punktu, Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 30 straipsniu,

s u t e i k i u Lietuvos Respublikos pilietybę Vassim Valid AJAJ, gimusiam 1984 m. liepos 3 d. Libane, gyvenančiam Lietuvos Respublikoje, kuris Lietuvos Respublikos piliečiu taps ir Lietuvos Respublikos piliečio teises, laisves ir pareigas įgis tik po to, kai prisieks Lietuvos Respublikai.

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė

 

Vidaus reikalų ministras                                                                          Saulius Skvernelis