Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL 2021–2030 METŲ plėtros programos valdytojos

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS SOCIALINĖS SUTELKTIES PLĖTROS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2021 m. lapkričio 10 d. Nr. 931

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindama 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, 2.2 ir 2.7 uždavinius, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:

Patvirtinti 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programą (pridedama).

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                               Ingrida Šimonytė

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                   Monika Navickienė