Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. GRUODŽIO 6 D. NUTARIMO NR. 1592 „DĖL SKRYDŽIŲ, KURIAIS VEŽAMI LABAI SVARBŪS ASMENYS, VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 11 d. Nr. 1275

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimą Nr. 1592 „Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir preambulę išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2020 m. sausio 2 d.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

Susisiekimo ministras                                                                      Jaroslav Narkevič