LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMO NR. I-730 151 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. liepos 9 d. Nr. XIII-2300

Vilnius

 

 

 

 

 

1 straipsnis. 151 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 151 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Respublikos Prezidento sutuoktinio valstybinės pensijos dydis – 11,64 procento Respublikos Prezidento darbo užmokesčio dydžio per mėnesį.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda