LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 5 „DĖL Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2013 m. gruodžio 30 d. Nr. V-1254

Vilnius

 

P a k e i č i u Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 4-113), ir I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos IV sąraše:

1. Išdėstau eilutę „Kanapės (ir jų dalys) (Cannabis plant)“ taip:

„Kanapės (antžeminės dalys) (Cannabis plant)****“.

2. Išdėstau eilutę „Kanapių aliejus (Cannabis oil)“ taip:

„Kanapių aliejus (Cannabis oil), išskyrus kanapių sėklų aliejų“.

3. Papildau šia nauja pastaba:

„****išskyrus Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymu reglamentuojamas pluoštines kanapes bei jų sertifikuotas sėklas.“

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS