valstybinės augalininkystės TarnybOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. KOVO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-123 „DĖL NACIONALINIO 2022 METŲ AUGALŲ VEISLIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. birželio 2 d. Nr. A1-312

Vilnius

 

1. Pakeičiu Nacionalinį 2022 metų augalų veislių sąrašą, patvirtintą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2022 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. A1-123 „Dėl Nacionalinio 2022 metų augalų veislių sąrašo patvirtinimo“, ir jį papildau 8171 punktu:

„8171.

Dievind

35

2022

2032

2030

OPA“.

 

2. Įpareigoju Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotoją, atsakingą už šio įsakymo registravimą, supažindinti su šiuo įsakymu Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotoją pagal priskirtą veiklos administravimo sritį, Augalų veislių skyriaus bei augalų veislių tyrimo skyrių vedėjus.

 

 

Direktorius                                                                                                      Sergejus Fedotovas