LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMO NR. X-493 29 IR 30 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XII-2520 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. gruodžio 22 d. Nr. XIII-175

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Pakeisti 30 straipsnio 1 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7) šalpos išmokos, mokamos pagal Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymą, ir slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos bei tikslinis priedas, mokami pagal Tikslinių kompensacijų įstatymą;“.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė