LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

Įsakymas

DĖL Pavyzdinės PAREIŠKIMO DĖL SUTIKIMO BŪTI GRUPĖS NARIU IR PAREIKŠTI TEISMUI GRUPĖS IEŠKINĮ FORMOS IR PAVYZDINĖS PRANEŠIMO DĖL GRUPĖS, KURI PAREIŠKĖ GRUPĖS IEŠKINĮ, PAPILDYMO FORMOS

PATVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 22 d. Nr. 1R-378

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (2014 m. kovo 13 d. įstatymo Nr. XII-771 redakcija) 4413 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 4 dalies 3 punktu:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Pavyzdinę pareiškimo dėl sutikimo būti grupės nariu ir pareikšti teismui grupės ieškinį formą.

1.2. Pavyzdinę pranešimo dėl grupės, kuri pareiškė grupės ieškinį, papildymo formą.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                               Juozas Bernatonis