LBS%20LOG

LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGOS PREZIDENTAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGOS PREZIDENTO 2017 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 74 „DĖL BURINIŲ JACHTŲ LAIVAVEDŽIŲ DIPLOMAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 14 Nr. 11

Vilnius

 

 

1.  P a k e i č i u Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento 2017 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 74 „Dėl Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. LBS suteikia šiuos Burinių jachtų laivavedžiui kvalifikacijos laipsnius:

8.1. vidaus vandenų burinės jachtos vadas (angl. Inland Waters Skipper);

8.2. pakrančių vandenų burinės jachtos vadas (angl. Coastal Skipper);

8.3. atviros jūros burinės jachtos vadas (angl. Yachtmaster Offshore);

8.4. vandenynų burinės jachtos vadas (angl. Yachtmaster Ocean).“

1.2. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Atsižvelgiant į Burinės jachtos laivavedžiui suteiktą Taisyklių 8.1-8.4 papunkčiuose nurodytą kvalifikacinį laipsnį, Burinės jachtos laivavedys turi teisę valdyti lentelėje Nr. 1 nurodyto dydžio burinę jachtą nurodytuose plaukiojimo rajonuose.

Lentelė Nr. 1.

Burinės jachtos laivavedžio kvalifikacijos laipsnis

Plaukiojimo rajonas

Didžiausias bendras burinės jachtos korpuso ilgis

Vidaus vandenų burinės jachtos vadas

(angl. Inland Waters Skipper)

Vidaus vandenys

24 m

Pakrančių vandenų burinės jachtos vadas

(angl. Coastal Skipper)

Vidaus vandenys

Pakrančių vandenys

24 m

Atviros jūros burinės jachtos vadas

(angl. Yachtmaster Offshore)

Visi vandenys ne toliau 200 jūrmylių nuo kranto

24 m

Vandenynų burinės jachtos vadas

(angl. Yachtmaster Ocean)

Visi vandenys

Neribojama“

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. vasario 15 dieną.

 

 

 

Prezidentas                                                                                                                       Naglis Nasvytis