LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MAŽIAUSIO STOJAMOJO KONKURSINIO BALO STOJANTIESIEMS Į PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS STUDIJŲ VIETAS IR PRETENDUOJANTIEMS Į STUDIJŲ STIPENDIJAS 2019 METAIS NUSTATYMO

 

2019 m. vasario 6 d. Nr. V-92

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 77 straipsnio 1 dalimi,

n u s t a t a u, kad mažiausias stojamasis konkursinis balas:

1. stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojantiems į studijų stipendijas 2019 metais universitetuose yra 5,4, kolegijose – 4,3;

2. netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                   Algirdas Monkevičius