vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL ELEKTROS vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių patvirtinimo

 

2014 m. balandžio 29 d. Nr. O3-113

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos 8 straipsnio 9 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 10 punktu, 67 straipsnio 4-9 dalimis, Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“  bei atsižvelgdama į Komisijos Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2014 m. balandžio 22 d. pažymą Nr. O5-97 „Dėl elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių patvirtinimo”, Komisija n u t a r i a:

1. Patvirtinti elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainius (100 proc.) (be pridėtinės vertės mokesčio):

 

Vartotojų grupė

Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą (Lt)

Įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimo (Lt)

I grupė

121

72

II grupė

851

72

III grupė

300

69

IV grupė

212

79

 

2. Patvirtinti elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainius buitiniams ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame sąraše nurodytiems kaip socialiai pažeidžiamiems vartotojams  (be pridėtinės vertės mokesčio):

 

Vartotojų grupė

Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą (Lt)

Įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimo (Lt)

I grupė

24,2

14,4

II grupė

170,2

14,4

III grupė

60

13,8

IV grupė

42,4

15,8

 

3. Patvirtinti elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainius kitiems vartotojams išskyrus buitiniams ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame sąraše nurodytiems kaip socialiai pažeidžiamiems vartotojams  (be pridėtinės vertės mokesčio):

 

Vartotojų grupė

Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą (Lt)

Įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimo (Lt)

I grupė

48,4

28,8

II grupė

340,4

28,8

III grupė

120

27,6

IV grupė

84,8

31,6

 

4. Pripažinti netekusiu galios Komisijos 2013 m. balandžio 29 d. nutarimą Nr. O3-140 „Dėl elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių patvirtinimo“.

5. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja nuo 2014 m. birželio 1 d.

 

 

Komisijos pirmininko pavaduotojas,

laikinai vykdantis Komisijos pirmininko funkcijas                                                     Darius Biekša