Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl GADŪNAVO HERBO TVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 3 d. Nr. 1K-161

Vilnius

 

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos heraldikos komisijos teikimą,

t v i r t i n u GADŪNAVO herbą (herbo etalono grafinis piešinys pridedamas).

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė