HERBAS2

lietuvos respublikos krašto apsaugos
ministras

 

Įsakymas

DĖL SPROGMENŲ NEUTRALIZAVIMO IR KARO INŽINERIJOS SPECIALISTŲ KVALIFIKACINIŲ ŽENKLŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m.  birželio  2   d.  Nr. V-513

Vilnius

 

 

1. T v i r t i n u  pridedamus:  

1.1. Sprogmenų neutralizavimo ir karo inžinerijos kvalifikacinių ženklų nuostatus.

1.2. Sprogmenų neutralizavimo ir karo inžinerijos specialistų kvalifikacinius ženklus.

2. L a i k a u netekusiu galios Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2002 m. lapkričio 22 d. įsakymą Nr. 1692 „Dėl karo inžinerijos specialistų kvalifikacijos ženklų patvirtinimo“.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                             Juozas Olekas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto

apsaugos ministro

2016 m. birželio 2 d.

įsakymu Nr. V-513

 

SPROGMENŲ NEUTRALIZAVIMO IR Karo INŽINERIJOS SPECIALISTŲ  kvalifikacinių ženklŲ NUOSTATAI

 

I. KVALIFIKACINIŲ ŽENKLŲ SUTEIKIMO TVARKA

 

1.  Sprogmenų neutralizavimo (toliau – SN) ir karo inžinerijos (toliau – KI) specialistų kvalifikaciniai ženklai žymi karių baigtus specialybės kursus ir tarnybos patirtį SN ar KI padaliniuose (pareigose).

2.  SN ir KI specialistų kvalifikacinius ženklus kariams, atitinkantiems kvalifikacinio ženklo suteikimo reikalavimus, kario prašymu suteikia karinio vieneto vadas.

3.  SN ir KI specialistų kvalifikacinių ženklų suteikimas nesiejamas su kario turima kvalifikacine kategorija ir jos galiojimo terminu.

 

II. REIKALAVIMAI KVALIFIKACINIAMS ŽENKLAMS SUTEIKTI

 

4. SN specialisto kvalifikacinis ženklas yra pirmo, antro ir trečio lygmens:

-   trečio lygmens SN specialisto kvalifikacinis ženklas suteikiamas kariui, baigusiam SN specialisto kursą Lietuvoje ar analogišką kursą vienoje iš NATO valstybių ir ištarnavusiam SN padalinyje (pareigose, susijusiose su SN) ne mažiau kaip 1 metus;

-   antro lygmens SN specialisto kvalifikacinis ženklas suteikiamas kariui, baigusiam SN vadovo kursą Lietuvoje ar analogišką kursą vienoje iš NATO valstybių, ištarnavusiam SN padalinyje (pareigose, susijusiose su SN) ne mažiau kaip 5 metus;

-   pirmo lygmens SN specialisto kvalifikacinis ženklas suteikiamas kariui, ištarnavusiam SN padalinyje (pareigose, susijusiose su SN) ne mažiau kaip 7 metus (iš jų ne mažiau kaip 4 metus vadovaujančiose pareigose) ir atestuotam per paskutinius 3 metus „gerai“ arba „labai gerai“.

5. KI specialisto kvalifikacinis ženklas yra pirmo, antro ir trečio lygmens:

-   trečio lygmens KI specialisto kvalifikacinis ženklas suteikiamas kariui, baigusiam vieną iš kovinės inžinerijos, bendrosios inžinerijos ar CBRN apsaugos specialisto kursų Lietuvoje arba analogiškus kursus vienoje iš NATO valstybių ir ištarnavusiam KI padalinyje (pareigose) ne mažiau kaip 1 metus;

-   antro lygmens KI specialisto kvalifikacinis ženklas suteikiamas kariui, baigusiam vieną iš kovinės inžinerijos, bendrosios inžinerijos ar CBRN apsaugos vadovo kursų Lietuvoje arba analogiškus kursus vienoje iš NATO valstybių ir ištarnavusiam KI padalinyje (pareigose) ne mažiau kaip 5 metus;

-   pirmo lygmens KI specialisto kvalifikacinis ženklas suteikiamas kariui, ištarnavusiam KI padalinyje (pareigose) ne mažiau kaip 7 metus (iš jų ne mažiau kaip 4 metus vadovaujančiose pareigose) ir atestuotam per paskutinius 3 metus „gerai“ arba „labai gerai“.

 

III. NEŠIOJIMO TVARKA

 

6. SN ir KI specialistų kvalifikaciniai ženklai nešiojami, kaip nurodo Tikrosios karo tarnybos karių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas.

7. SN ir KI kvalifikacinį ženklą gavęs karys turi teisę jį nešioti, būdamas atsargoje ar dimisijoje.

_________________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto

apsaugos ministro

2016 m. birželio 2 d.

įsakymu Nr. V-513

 

 

SPROGMENŲ NEUTRALIZAVIMO IR KARO INŽINERIJOS SPECIALISTŲ KVALIFIKACINIAI ŽENKLAI

 

I. SPROGMENŲ NEUTRALIZAVIMO SPECIALISTO PIRMOJO, ANTROJO IR TREČIOJO LYGMENS KVALIFIKACINIŲ ŽENKLŲ ETALONŲ APRAŠYMAS

 

 

 

Sprog Neutral

 

 

 

 

Ženklas – 33 mm pločio ir 39 mm aukščio, sidabro spalvos. Ženkle pavaizduota uždegta padegamoji bomba. Už jos – du sukryžiuoti kirviai, tarpuose – stilizuotai pavaizduotas bombos sprogimas ir šarvuota danga su kniedėmis. Ženklo apačioje įkomponuoti skaičiai „1„ arba „2“ arba „3“.

 

Uždegta padegamoji bomba, sukryžiuoti kirviai, sprogimas, šarvuota danga ir atitinkami skaičiai simbolizuoja: skaičius „1“ – pirmojo lygmens kvalifikacijos sprogmenų neutralizavimo specialistą, skaičius „2“ – antrojo lygmens kvalifikacijos sprogmenų neutralizavimo specialistą, skaičius „3“ – trečiojo lygmens kvalifikacijos sprogmenų neutralizavimo specialistą.

 

II. KARO INŽINERIJOS SPECIALISTO PIRMOJO, ANTROJO IR TREČIOJO LYGMENS KVALIFIKACINIŲ ŽENKLŲ ETALONŲ APRAŠYMAS

 

 

Karo Inzin

 

 

Ženklas – 35 mm pločio ir 42 mm aukščio, aukso spalvos. Ženkle pavaizduota uždegta padegamoji bomba. Už jos – du sukryžiuoti kirviai krumpliaračio fone. Ant bombos įkomponuoti skaičiai „1“ arba „2„ arba „3“.

 

Uždegta padegamoji bomba, sukryžiuoti kirviai, krumpliaratis ir atitinkami skaičiai simbolizuoja: skaičius „1“ – pirmojo lygmens kvalifikacijos karo inžinerijos specialistą, skaičius „2“ – antrojo lygmens kvalifikacijos karo inžinerijos specialistą, skaičius „3“ – trečiojo lygmens kvalifikacijos karo inžinerijos specialistą.

 

 

 

 

__________________________________________