vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL ELEKTROS ENERGIJOS, pagamintOs naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo 2015 metų iIi ketvirčiui

 

2015 m. gegužės 28 d. Nr. O3-344

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 11 straipsnio 2 ir 10 punktais, 20 straipsnio 3–6 ir 10 dalimis, Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-233 „Dėl Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“, bei atsižvelgdama į Komisijos Dujų ir elektros departamento Atsinaujinančių išteklių skyriaus 2015 m. gegužės 20 d. pažymą Nr. O5-153 „Dėl elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo 2015 metų III ketvirčiui“, Komisija nutaria:

Patvirtinti fiksuotus tarifus elektrinėms, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 10 kW (toliau – Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifai), bei fiksuotų tarifų didžiausius galimus dydžius aukcionuose dalyvaujantiems gamintojams (toliau – Maksimalūs tarifai) (be PVM), galiosiančius nuo 2015 m. liepos 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d.:

1.  Elektros energijos jėgainėms, naudojančioms saulės energiją, integruotoms į pastatą:

1.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas jėgainėms, kurių įrengtoji galia (toliau – ĮG) ≤ 10 kW – 0,200 Eur/kWh (0,69 Lt/kWh);

1.2. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 10 < ĮG ≤ 100 kW – 0,180 Eur/kWh (0,62 Lt/kWh);

1.3. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 100 < ĮG ≤ 350 kW – 0,168 Eur/kWh (0,58 Lt/kWh);

1.4. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių ĮG > 350 kW – 0,168 Eur/kWh (0,58 Lt/kWh).

2. Elektros energijos jėgainėms, naudojančioms saulės energiją, neintegruotoms į pastatą:

2.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas jėgainėms, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,156 Eur/kWh (0,54 Lt/kWh);

2.2. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 10 < ĮG ≤ 100 kW – 0,142 Eur/kWh (0,49 Lt/kWh);

2.3. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 100 < ĮG ≤ 350 kW – 0,133 Eur/kWh (0,46 Lt/kWh);

2.4. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių ĮG > 350 kW – 0,133 Eur/kWh (0,46 Lt/kWh).

3. Elektros energijos jėgainėms, naudojančioms vėjo energiją:

3.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas jėgainėms, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,078 Eur/kWh (0,27 Lt/kWh);

3.2. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 10 < ĮG ≤ 350 kW – 0,075 Eur/kWh (0,26 Lt/kWh);

3.3. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių ĮG > 350 kW – 0,061 Eur/kWh (0,21 Lt/kWh).

4. Elektros energijos jėgainėms, naudojančioms hidroenergiją:

4.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas jėgainėms, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,076 Eur/kWh (0,26 Lt/kWh);

4.2. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 10 < ĮG ≤ 350 kW – 0,068 Eur/kWh (0,23 Lt/kWh);

4.3. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 350 < ĮG ≤ 1000kW – 0,068 Eur/kWh (0,23 Lt/kWh);

4.4. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių ĮG > 1000 kW – 0,061 Eur/kWh (0,21 Lt/kWh).

5. Naujoms elektros energijos jėgainėms, naudojančioms biomasę:

5.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas jėgainėms, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,081 Eur/kWh (0,28 Lt/kWh);

5.2. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 10 < ĮG ≤ 350 kW – 0,070 Eur/kWh (0,24 Lt/kWh);

5.3. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 350 < ĮG ≤ 5000 kW – 0,070 Eur/kWh (0,24 Lt/kWh);

5.4. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių ĮG > 5000 kW – 0,064 Eur/kWh (0,22 Lt/kWh).

6. Rekonstruotoms elektros energijos jėgainėms, naudojančioms biomasę:

6.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas jėgainėms, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,064 Eur/kWh (0,22 Lt/kWh);

6.2. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 10 < ĮG ≤ 350 kW – 0,055 Eur/kWh (0,19 Lt/kWh);

6.3. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 350 < ĮG ≤ 5000 kW – 0,055 Eur/kWh (0,19 Lt/kWh);

6.4. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių ĮG > 5000 kW – 0,049 Eur/kWh (0,17 Lt/kWh).

7. Elektros energijos jėgainėms, gaminančioms elektros energiją iš sąvartynuose išgaunamų biodujų:

7.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas jėgainėms, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,113 Eur/kWh (0,39 Lt/kWh);

7.2. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 10 < ĮG ≤ 350 kW – 0,110 Eur/kWh (0,38 Lt/kWh);

7.3. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 350 < ĮG ≤ 500 kW – 0,110 Eur/kWh (0,38 Lt/kWh);

7.4. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių ĮG > 500 kW – 0,087 Eur/kWh (0,30 Lt/kWh).

8. Elektros energijos jėgainėms, gaminančioms elektros energiją iš biodujų, išgaunamų anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus:

8.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas jėgainėms, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,145 Eur/kWh (0,50 Lt/kWh);

8.2. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 10 < ĮG ≤ 350 kW – 0,133 Eur/kWh (0,46 Lt/kWh);

8.3. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 350 < ĮG ≤ 500 kW – 0,133 Eur/kWh (0,46 Lt/kWh);

8.4. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 500 < ĮG ≤ 1000 kW – 0,125 Eur/kWh (0,43 Lt/kWh);

8.5. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 1000 < ĮG ≤ 2000 kW – 0,119 Eur/kWh (0,41 Lt/kWh);

8.6. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių ĮG > 2000 kW – 0,116 Eur/kWh (0,40 Lt/kWh).

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                         Inga Žilienė