LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2020 METŲ KONSOLIDAVIMO KALENDORIAUS PATVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio 21 d. Nr. 1K-438

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“, 4 punktu:

1. T v i r t i n u 2020 metų konsolidavimo kalendorių (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad 2020 metų konsolidavimo kalendoriumi vadovaujasi viešojo sektoriaus subjektai, teikiantys informaciją į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniams parengti.

 

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                                          Gintarė Skaistė

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2020 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1K-438

 

 

 

2020 METŲ KONSOLIDAVIMO KALENDORIUS

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

Darbas

Procedūra pagal Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“

Konsolidavimo lygis

Asmenų, atsakingų už darbo atlikimą, konsolidavimo lygis

Darbo pradžios data

Darbo pabaigos data

1.

Tarpusavio operacijų suderinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarpusavio operacijų informacijos, kuri derinama su kitais viešojo sektoriaus subjektais, pateikimas į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą tarpusavio operacijų derinimo srityje ir suderinimas

 

Visi

Visi

2021-01-11

2021-03-12

 

 

 

 

2.

Informacijos apie nuosavybės dalis pateikimas

 

Informacijos apie nuosavybės dalis pateikimas ir tvirtinimas

Visi

Visi

 

2021-01-11

2021-02-24

3.

Informacijos apie nuosavybės dalis tvirtinimas

 

Visi

Visi

2021-02-25

2021-02-26

4.

Finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimas

 

Finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimas ir tvirtinimas

 

Visi

Visi

 

2021-01-11

2021-03-12

 

 

5.

Finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos tvirtinimas

 

Visi

Visi

2021-03-13

2021-03-16

6.

Finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos apsauga

 

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio rengimas ir tvirtinimas

Visi

Visi

 

2021-03-13

2021-03-16

7.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimas

 

IV

IV

 

2021-03-17

2021-04-01

 

8.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

 

IV

IV

2021-04-02

2021-04-06

9.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio apsauga

 

IV

III

2021-04-02

2021-04-06

10.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimas

 

III

III

 

2021-04-07

2021-04-28

11.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

 

III

III

2021-04-29

2021-05-03

12.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio apsauga

 

III

II

2021-04-29

2021-05-03

13.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimas

 

II

II

2021-05-04

2021-05-28

14.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

 

II

II

2021-05-29

2021-05-31

15.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio apsauga

 

II

I

2021-05-29

2021-05-31

16.

Valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimas

 

II

II

2021-05-04

2021-06-08

17.

Valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

 

II

II

2021-06-09

2021-06-10

18.

Nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio parengimas

I

I

 

2021-06-11

2021-07-08

19.

Nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

I

I

2021-07-09

2021-07-12

20.

Valstybės konsoliduotųjų ir nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinių tikslinimas

 

I, II

I, II

2021-07-13

2021-07-28

21.

Valstybės konsoliduotųjų ir nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas ir apsauga

 

I, II

I, II

2021-07-29

2021-07-31

22.

Viešosios įstaigos finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas Juridinių asmenų registrui

 

Finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimas ir tvirtinimas

Visi

Visi

2021-03-18

2021-05-25

 

___________________