STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMO

 

2017 m. lapkričio 23 d. Nr. SV6-40

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 „Dėl studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu, šiuo įsakymu patvirtinto Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 27 ir 25.3 punktais:

1. akredituoju studijų programas remdamasi studijų programų išorinio vertinimo išvadomis ir aukštųjų mokyklų pateiktais prašymais bei Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 27 punktu (pagal 1 priedą);

2. pratęsiu akreditavimo terminus studijų programoms pagal Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 25.3 punktą (pagal 2 priedą). 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                                        Aurelija Valeikienė


 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. SV6-40

1 priedas

 

 

AKREDITUOTOS STUDIJŲ PROGRAMOS

 

meno studijų krypčių grupė

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

621W10010,

6211PX020

Tapyba

Vilniaus dailės akademija

2023 m. lapkričio 30 d.

 

VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS studijų krypčių grupė

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

612N20002, 6121LX013

Vadybos informacinės sistemos

Vilniaus universitetas

2020 m. lapkričio 30 d.

621N20007, 6211LX088

Tarptautinio verslo ekonomika ir vadyba

Vilniaus universitetas

2020 m. lapkričio 30 d.

621N50001, 6211LX023

Marketingas ir prekybos vadyba

Vilniaus universitetas, Kauno fakultetas

2020 m. lapkričio 30 d.

621N20006,

6211LX019

Tarptautinio verslo vadyba

Vilniaus universitetas, Kauno fakultetas

2020 m. lapkričio 30 d.

621N22001,

6211LX030

Įmonių valdymas

Kauno technologijos universitetas

2023 m. lapkričio 30 d.

621N60002,

6211LX002

Žmonių išteklių vadyba

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

2023 m. lapkričio 30 d.

612N20010,

6121LX066

Moderniųjų gynybos technologijų vadyba

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

2023 m. lapkričio 30 d.

 

ŽEMĖS ŪKIO MOKSLŲ studijų krypčių grupė

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

612D70004,

6121IX010

Sumanioji gyvulininkystė

Aleksandro Stulginskio universitetas

2023 m. lapkričio 30 d.

612D70005, 6121IX011

Žuvininkystės ir akvakultūros technologijos

Aleksandro Stulginskio universitetas

2020 m. lapkričio 30 d.

653D77001, 6531IX006

Žemės ūkio technologija

Marijampolės kolegija

2020 m. lapkričio 30 d.

 

Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupė

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

628H73001,

6281EX003

Mechatronika

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2023 m. lapkričio 30 d.

 

informatikos mokslų STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ

Valstybinis kodas

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

6121BX010,

612I10004

Informatika

Kauno technologijos universitetas

2023 m. lapkričio 30 d.

6211BX007,

621I10003

Informatika

Kauno technologijos universitetas

2023 m. lapkričio 30 d.

6121BX011,

612I20001

Informacinės sistemos

Kauno technologijos universitetas

2023 m. lapkričio 30 d.

6211BX010,

621E14002

Nuotolinio mokymosi informacinės technologijos

Kauno technologijos universitetas

2023 m. lapkričio 30 d.

6531BX022,

653E14004

Multimedijos technologijos

Šiaulių valstybinė kolegija

2023 m. lapkričio 30 d.

6531BX021,

653E15005

Informacinių sistemų technologijos

Šiaulių valstybinė kolegija

2020 m. lapkričio 30 d.

6531BX006,

653I13003

Programavimas ir internetinės technologijos

Vilniaus verslo kolegija

2020 m. lapkričio 30 d.

 

_____________


 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. SV6-40

2 priedas

 

 

AKREDITUOTOS STUDIJŲ PROGRAMOS

 

iNFORMATIKOS mokslų studijų krypčių grupė

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

653E10007,

6531BX032

Elektroninio verslo technologijos

Vilniaus kolegija

2018 m. gruodžio 31 d.

653E10005,

6531BX033

Išmaniųjų įrenginių technologijos

Vilniaus kolegija

2018 m. gruodžio 31 d.

653E10006,

6531BX034

Informacinių sistemų diegimas ir priežiūra

Vilniaus kooperacijos kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

 

VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS studijų krypčių grupė

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

621N30002,

6211LX092

Apskaita, finansai ir bankininkystė

Vilniaus universitetas, Kauno fakultetas

2018 m. gruodžio 31 d.

653N90007,

6531LX020

Automobilių verslo vadyba

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla

2018 m. rugpjūčio 31 d.

 

ŽEMĖS ŪKIO MOKSLŲ studijų krypčių grupė

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

621D72001,

6211IX004

Agronomija

Aleksandro Stulginskio universitetas

2019 m. rugpjūčio 31 d.

 

_____________