Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL PILIAKALNIŲ METŲ MINĖJIMO 2017 METAIS PLANO PATVIRTINIMO

 

2016 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 871

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. birželio 23 d. nutarimo
Nr. XII-1845 „Dėl 2017 metų paskelbimo Piliakalnių metais“ 2 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamą Piliakalnių metų minėjimo 2017 metais planą (toliau – Planas).

2. Nustatyti, kad Planas įgyvendinamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete atitinkamoms ministerijoms, institucijoms, įstaigoms patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų.

3. Pasiūlyti:

3.1. Lietuvos mokslo tarybai, Etninės kultūros globos tarybai, valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms, viešosioms įstaigoms „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ ir „Tomaga“, Lietuvos dailininkų sąjungai, Lietuvos tautodailininkų sąjungai, Lietuvos muziejų asociacijai, Lietuvos archeologijos draugijai, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijai – dalyvauti įgyvendinant Planą;

3.2. savivaldybėms ir savivaldybių biudžetinėms įstaigoms – dalyvauti įgyvendinant Planą ir skirti savivaldybių biudžetų lėšų Plano veiksmams vykdyti.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Kultūros ministras                                                                           Šarūnas Birutis

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 871

 

 

 

PILIAKALNIŲ METŲ MINĖJIMO 2017 METAIS PLANAS

 

 

 

Eil. Nr.

Veiklos (projekto) pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Vykdymo terminas

1. Piliakalnių metų viešinimo veiklos

1.1.

Sukurti Piliakalnių metų minėjimo logotipą

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija)

2017 metų I ketvirtis

1.2.

Sukurti Piliakalnių metams skirtą atminimo medalį, ženkliuką

Kultūros ministerija, Lietuvos dailininkų sąjunga

2017 metų I ketvirtis

1.3.

Organizuoti Piliakalnių metų minėjimo sklaidą Lietuvos Respublikoje – pristatyti Piliakalnių metų minėjimo planą per visuomenės informavimo priemones

Kultūros ministerija, viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2017 metų I–IV ketvirčiai

1.4.

Išplėsti ir papildyti interneto svetainę www.piliakalniai.lt

Lietuvos archeologijos draugija

2017 metų I–IV ketvirčiai

1.5.

Sukurti televizijos ir radijo laidas, skirtas Lietuvos piliakalniams

Kultūros ministerija, viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2017 metų III–IV ketvirčiai

1.6.

Organizuoti „Tautiškos giesmės“ giedojimą ant Lietuvos piliakalnių

viešoji įstaiga „Tomaga“

2017 m. liepos 6 d.

2. Piliakalnių metų edukacinės veiklos

2.1.

Organizuoti nacionalinį vaikų kūrybos festivalį „Piliakalnių Lietuva“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija), Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

2017 metų II ir IV ketvirčiai

2.2.

Organizuoti akciją „Globojame piliakalnius“, kaip Europos paveldo dienų renginių sudedamąją dalį, siekiant jaunimui ir plačiajai visuomenei pristatyti Lietuvos piliakalnius

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Kultūros paveldo departamentas), Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba), savivaldybės, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

2017 metų III ketvirtis

2.3.

Organizuoti mokinių ir jaunimo kraštotyros ekspedicijas, skirtas Lietuvos piliakalniams pažinti

Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

2017 metų II–III ketvirčiai

2.4.

Organizuoti šalies mokiniams ir mokytojams konkursą „Nuo gimtinės iki plačios šalies“, skirtą Lietuvos piliakalniams pažinti

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

2017 metų II–III ketvirčiai

2.5.

Nupirkti mokykloms Lietuvos sieninį žemėlapį, aktualizuojantį gamtos, kultūros, istorijos paminklus (piliakalnius), skirtą mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programas

Švietimo ir mokslo ministerija

2017 metų IV ketvirtis

2.6.

Organizuoti moksleiviams edukacinius renginius apie Lietuvos piliakalnius

Lietuvos archeologijos draugija, muziejai, mokyklos

2017 metų I–IV ketvirčiai

2.7.

Organizuoti pažintinių renginių ciklą „Lietuvos piliakalniai“

Lietuvos savivaldybių muziejai

2017 metų I–IV ketvirčiai

2.8.

Organizuoti Baltų vienybės dienas Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos regionuose

saugomų teritorijų direkcijos, Etninės kultūros globos taryba, savivaldybės, Lietuvos archeologijos draugija

2017 metų III ketvirtis

2.9.

Surengti parodų ciklą „Piliakalniai tautodailininkų darbuose“

Lietuvos tautodailininkų sąjunga, Etninės kultūros globos taryba

2017 metų I–IV ketvirčiai

3. Piliakalnių metų mokslo tiriamosios veiklos

3.1.

Įgyvendinti mokslinių tyrimų ir jų sklaidos projektus:

bus vykdomi tyrimai trijuose piliakalniuose (Ivangėnai, Medvėgalis, Narkūnai).

Lietuvos mokslo taryba, valstybinės mokslo ir studijų institucijos, muziejai

2017 metų II–III ketvirčiai

3.2.

Organizuoti mokslinę konferenciją „Lietuva – piliakalnių šalis“ ir kilnojamąją parodą

Klaipėdos universitetas

2017 metų IV ketvirtis

3.3.

Atlikti tyrimą „Vietinės bendruomenės ir piliakalniai, bendrakultūrinis ryšys ir tradicijos“

Etninės kultūros globos taryba

2017 metų III–IV ketvirčiai

4. Piliakalnių metų leidybinės veiklos

4.1.

Suskaitmeninti Lietuvos archeologijos draugijos leidinius apie Lietuvos piliakalnius ir skelbti juos sukurtoje elektroninėje Piliakalnių bibliotekoje

Lietuvos archeologijos draugija

2017 metų I–IV ketvirčiai

4.2.

Parengti ir išleisti leidinį „Baltic hillforts: unknown heritage“

Lietuvos archeologijos draugija

2017 metų IV ketvirtis

4.3.

Parengti ir išleisti Lietuvos piliakalnių atlaso IV tomą

Lietuvos archeologijos draugija

2017 metų IV ketvirtis

4.4.

Organizuoti metodinio leidinio apie piliakalnių tvarkymą parengimą ir išleidimą

Kultūros paveldo departamentas, Lietuvos archeologijos draugija

2017 metų IV ketvirtis

4.5.

Įgyvendinti vietinį turizmą skatinančias rinkodaros priemones, populiarinančias turistinius maršrutus, į kuriuos įtrauktas piliakalnių lankymas

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos

2017 metų II–IV ketvirčiai

5. Piliakalnių tvarkymo veiklos

5.1.

Sutvarkyti ir pritaikyti lankymui Merkinės, Liškiavos, Gegrėnų, Girnikų, Birštono (Vytauto), Kupiškio (Aukštupėnų), Punios piliakalnius ir Padievaičio (Kvėdarnos) piliakalnį su priešpiliu ir papiliu, taip pat du Sudargo, Burgaičių piliakalnius

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Alytaus, Birštono, Kupiškio, Plungės, Šakių, Šilalės, Varėnos rajonų savivaldybės

2017 metų II–IV ketvirčiai

5.2.

Įrengti ir atnaujinti piliakalnius (valstybės saugomus kultūros paveldo objektus) žyminčius ženklus

Kultūros paveldo departamentas

2017 metų II–IV ketvirčiai

5.3.

Įgyvendinti Anykščių medinės pilies statybos projektą (parengtą 2005 metais)

Anykščių rajono savivaldybė

2016–2018 metai

 

 

 

––––––––––––––––––––