LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 589 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 3331 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2023 m. birželio 29 d. Nr. XIV-2133

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. Kodekso papildymas 3331 straipsniu

Papildyti Kodeksą 3331 straipsniu:

3331 straipsnis. Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme nustatytos informacijos nepateikimas, neteisingos ar neišsamios informacijos pateikimas siekiant įsigyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą

Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme nustatytos informacijos nepateikimas, neteisingos ar neišsamios informacijos pateikimas siekiant įsigyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

2 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 589 straipsnio 45 punktą ir jį išdėstyti taip:

45) Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos – dėl šio kodekso 113, 1131, 3331, 334, 364, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

2. Pakeisti 589 straipsnio 67 punktą ir jį išdėstyti taip:

67) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos – dėl šio kodekso 110, 112, 1131, 261 straipsniuose, 276 straipsnio 3, 4 dalyse, 333 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalyse, 334, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 3561, 3562, 357, 3571, 358, 361, 362, 363, 364, 3641, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_a4967d1c55fe4606ab3458eb23f14156_end