ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. RUGSĖJO 9 D. ĮSAKYMO NR. A-1077 „DĖL VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugsėjo 26 d. Nr. A-1356

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu:

1. P a k e i č i u Šiaulių rajono savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų eismo tvarkaraščių, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A-1077 „Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų nustatymo“, 17 ir 18 priedus ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2017 m. spalio 1 d.

Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Gipoldas Karklelis


 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d.

įsakymo Nr. A-1077

17 priedas

(Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2017 m. rugsėjo 26d. įsakymo

Nr. A-1356 redakcija)

 

 

 

MARŠRUTO ŠIAULIAI–VINKŠNĖNAI–ŠIAULIAI

EISMO TVARKARAŠTIS

 

 

DARBO DIENŲ EISMO TVARKARAŠTIS

 

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

7.00

7.50

13.30

14.30

Vinkšnėnai

7.20

7.25

14.00

14.05

 

PASTABA. Maršrutu važiuojama mokslo metų metu darbo dienomis (šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis nevažiuojama).

 

Reguliaraus vietinio susisiekimo maršruto Šiauliai–Vinkšnėnai–Šiauliai vieno reiso trasos ilgis 20 km.

_________________________

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A-1077

18 priedas

(Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. A-1356 redakcija)

 

 

MARŠRUTO ŠIAULIAI–KURŠĖNAI IR KURŠĖNAI–ŠIAULIAI EISMO TVARKARAŠTIS

 

DARBO DIENŲ EISMO TVARKARAŠTIS

 

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

6.00

6.30

6.50

7.03

7.20

7.35

7.50

8.05

8.20

8.35

Turgus (netarifinė stotelė)

6.05

6.36

6.56

7.08

7.25

7.41

7.55

8.10

8.26

8.40

Toliočiai 

6.09

6.41

7.01

7.12

7.29

7.46

7.59

8.14

8.31

8.44

Ringuvenai 

6.12

6.43

7.03

7.15

7.31

7.48

8.02

8.17

8.33

8.47

Lukšiai 

6.15

6.45

7.05

7.18

7.34

7.50

8.05

8.20

8.35

8.50

Kuzavinė

6.18

6.47

7.07

7.21

7.37

7.52

8.08

8.23

8.37

8.53

Kužiai 6

6.21

6.50

7.10

7.24

7.40

7.55

8.11

8.26

8.40

8.56

Amaliai  

6.24

6.53

7.13

7.27

7.44

7.58

8.15

8.30

8.43

9.00

Repšiai 

6.28

7.56

7.26

7.31

7.46

8.01

8.17

8.32

8.46

9.02

Gergždelių kryžkelė

6.30

7.58

7.28

7.33

7.48

8.03

8.19

8.34

8.48

9.04

Internatas (netarifinė stotelė)

6.36

7.01

7.21

7.39

7.54

8.06

8.25

8.40

8.51

9.10

Turgus (netarifinė stotelė)

6.37

7.03

7.23

7.40

7.55

8.08

8.26

8.41

8.53

9.11

Centras (netarifinė stotelė)

6.38

7.04

7.24

7.41

7.56

8.09

8.27

8.42

8.54

9.12

Kuršėnai            

6.40

7.05

7.25

7.45

8.00

8.10

8.30

8.45

8.55

9.15

 

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Kuršėnai

5.30

5.55

6.20

6.40

6.50

7.00

7.10

7.20

7.30

7.45

Centras (netarifinė stotelė)

5.32

5.57

6.22

6.42

6.52

7.02

7.12

7.22

7.32

7.48

Turgus (netarifinė stotelė)

5.34

5.59

6.24

6.44

6.54

7.04

7.14

7.24

7.34

7.50

Internatas (netarifinė stotelė)

5.36

6.00

6.26

6.46

6.55

7.06

7.15

7.26

7.35

7.51

Gergždelių kryžkelė

5.43

6.02

6.33

6.52

6.57

7.13

7.17

7.33

7.37

7.58

Repšiai

5.45

6.04

6.35

6.55

6.59

7.15

7.19

7.35

7.39

8.00

Amaliai

5.49

6.07

6.39

6.59

7.02

7.19

7.22

7.39

7.42

8.03

Kužiai

5.52

6.10

6.42

7.02

7.05

7.22

7.25

7.42

7.45

8.07

Kuzavinė

5.55

6.13

6.45

7.05

7.08

7.25

7.28

7.45

7.48

8.10

Lukšiai

5.57

6.15

6.47

7.07

7.10

7.27

7.30

7.47

7.50

8.13

Ringuvenai

5.59

6.17

6.49

7.09

7.12

7.29

7.32

7.49

7.52

8.15

Toliočiai

6.00

6.19

6.50

7.11

7.14

7.28

7.34

7.50

7.54

8.17

Turgus (netarifinė stotelė)

6.05

6.24

6.55

7.16

7.19

7.35

7.49

7.55

7.59

8.22

Šiauliai            

6.10

6.30

7.00

7.20

7.25

7.40

7.45

8.00

8.05

8.25

PASTABA. Maršruto reisais važiuojama visomis darbo dienomis (šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis nevažiuojama).

 

SEKMADIENIO EISMO TVARKARAŠTIS

 

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

7.30

9.40

11.20

12.40

14.00

15.20

16.40

18.15

19.50

21.05

Turgus (netarifinė stotelė)

7.36

9.46

11.26

12.46

14.06

15.26

16.46

18.21

19.56

21.11

Toliočiai

7.41

9.51

11.31

12.51

14.11

15.31

16.51

18.26

20.01

21.16

Ringuvenai

7.43

9.53

11.33

12.53

14.13

15.33

16.53

18.28

20.03

21.18

Lukšiai

7.45

9.55

11.35

12.55

14.15

15.35

16.55

18.30

20.05

21.20

Kuzavinė

7.47

9.57

11.37

12.57

14.17

15.37

16.57

18.32

20.07

21.22

Kužiai

7.50

10.00

11.40

13.00

14.20

15.40

17.00

18.35

20.10

21.25

Amaliai

7.53

10.03

11.43

13.03

14.23

15.43

17.03

18.38

20.13

21.28

Repšiai

7.56

10.06

11.46

13.06

14.26

15.46

17.06

18.41

20.16

21.31

Gergždelių kryžkelė

7.58

10.08

11.48

13.08

14.28

15.48

17.08

18.43

20.18

21.33

Internatas (netarifinė stotelė)

8.01

10.11

11.51

13.11

14.31

15.51

17.11

18.46

20.21

21.36

Turgus (netarifinė stotelė)

8.03

10.13

11.53

13.13

14.33

15.53

17.13

18.48

20.23

21.38

Centras (netarifinė stotelė)

8.04

10.14

11.54

13.14

14.34

15.54

17.14

18.49

20.24

21.39

Kuršėnai            

8.05

10.15

11,55

13.15

14.35

15.55

17.15

18.50

20.25

21.40

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Kuršėnai

6.45

8.30

10.20

12.00

13.20

14.40

16.00

17.20

19.10

20.25

Centras (netarifinė stotelė)

6.47

8.32

10.22

12.02

13.22

14.42

16.02

17.22

19.12

20.27

Turgus (netarifinė stotelė)

6.49

8.34

10.24

12.04

13.24

14.44

16.04

17.24

19.14

20.29

Internatas (netarifinė stotelė)

6.50

8.35

10.25

12.05

13.25

14.45

16.05

17.25

19.15

20.30

Gergždelių kryžkelė

6.52

8.37

10.27

12.07

13.27

14.47

16.07

17.27

19.17

20.32

Repšiai

6.54

8.39

10.29

12.09

13.29

14.49

16.09

17.29

19.19

20.34

Amaliai

6.57

8.42

10.32

12.12

13.32

14.52

16.12

17.32

19.22

20.37

Kužiai

7.00

8.45

10.35

12.15

13.35

14.55

16.15

17.35

19.25

20.40

Kuzavinė

7.03

8.48

10.38

12.18

13.38

14.58

16.18

17.38

19.28

20.43

Lukšiai

7.05

8.50

10.40

12.20

13.40

15.00

16.20

17.40

19.30

20.45

Ringuvenai

7.07

8.52

10.42

12.22

13.42

15.02

16.22

17.42

19.32

20.47

Toliočiai

7.09

8.54

10.44

12.24

13.44

15.04

16.24

17.44

19.34

20.49

Turgus (netarifinė stotelė)

7.14

8.59

10.49

12.29

13.49

15.09

16.29

17.49

19.39

20.54

Šiauliai            

7.20

9.05

10.55

12.35

13.55

15.15

16.35

17.55

19.45

21.00

PASTABA. Maršrutu važiuojama sekmadieniais ir švenčių dienomis.

 

Reguliaraus vietinio susisiekimo maršruto Šiauliai–Kuršėnai ar Kuršėnai–Šiauliai vieno reiso trasos ilgis 29 km

 

________________