LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2014 M. RUGPJŪČIO 1 D. ĮSAKYMO NR. 4-523 DĖL TEISINEI METROLOGIJAI PRISKIRTŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ GRUPIŲ IR LAIKO INTERVALŲ TARP PERIODINIŲ PATIKRŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO

 

2015 m. sausio 9 d. Nr. 4-12

Vilnius

 

P a k e i č i u Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523 „Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo patvirtinimo“:

 

1. pakeičiu 6.21 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

 

„6.21.

Butelių ir kitų pakuočių skaitikliai, skirti pagamintam alkoholio produktų kiekiui apskaičiuoti

1“.

 

2. papildau 7.16 papunkčiu:

 

 

„7.16.

Gamtinių dujų analizatoriai (chromatografai)

1“.

 

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                                Evaldas Gustas