Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ

 

2014 m. gruodžio 3 d. Nr. 1K-162

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 112 straipsnio 5 dalimi,

p r a š a u Teisėjų tarybą patarti:

1) dėl Vidutės MICEVIČIENĖS atleidimo iš Raseinių rajono apylinkės teismo teisėjo pareigų, sulaukus įstatyme nustatyto pensinio amžiaus;

2) dėl Šilalės rajono apylinkės teismo teisėjos Elenos BARTULIENĖS perkėlimo į Tauragės rajono apylinkės teismą;

3) dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjo Tomo ROMEIKOS perkėlimo į Kauno apylinkės teismą;

4) dėl Dalios TRUMPULIENĖS skyrimo Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja;

5) dėl Dariaus URBONO skyrimo Kauno apylinkės teismo teisėju.

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė