Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL valstybės įmonės „infostruktūra“ pertvarkymo ir LIETUVOS RESPUBLIKOS vyriausybės 2017 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. 406 „dėl valstybės įmonės „infostruktūra“ savininko teisių ir pareigų įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

2019 m. balandžio 3 d. Nr. 316

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo      19 straipsnio 3 dalimi ir 22 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1Pertvarkyti valstybės įmonę „Infostruktūra“ į biudžetinę įstaigą Kertinį valstybės telekomunikacijų centrą nuo 2019 m. liepos 1 d.

2Nustatyti, kad:

2.1. biudžetinės įstaigos Kertinio valstybės telekomunikacijų centro buveinė –     Pilies g. 23, Vilnius;

2.2. biudžetinės įstaigos Kertinio valstybės telekomunikacijų centro veiklos tikslai yra:

2.2.1.    tvarkyti Saugųjį valstybinį duomenų perdavimo tinklą;

2.2.2.             eksploatuoti valstybinius duomenų centrus;

2.3. visą valstybės įmonės „Infostruktūra“ šiuo metu patikėjimo teise valdomą turtą po pertvarkymo veiksianti biudžetinė įstaiga Kertinis valstybės telekomunikacijų centras valdys patikėjimo teise.

3Įgalioti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją įgyvendinti biudžetinės įstaigos Kertinio valstybės telekomunikacijų centro savininko teises ir pareigas.

4Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 31 d. nutarimą Nr. 406 „Dėl valstybės įmonės „Infostruktūra“ savininko teisių ir pareigų įgyvendinimo“.

5Nustatyti, kad šio nutarimo 4 punktas įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                        Saulius Skvernelis

 

Krašto apsaugos ministras                                                                             Raimundas Karoblis