Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. KOVO 1 D. NUTARIMO NR. 234Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatas“ PAKEITIMO

 

2019 m. vasario 27 d. Nr. 191

Vilnius

 

 

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 1 d. nutarimą Nr. 234 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatas“:

1. Pakeisti antraštę ir ją išdėstyti taip:

Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nuostatas“.

2. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, 9 straipsnio 8 dalies 2 punktu, 19 straipsnio 2 ir 4 dalimis, 27 straipsnio 2 dalimi, 48 straipsnio 4 dalimi ir 61 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

3. Pripažinti netekusiu galios 2 punktą.

4. Papildyti 3 punktu:

3. Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – Iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės gaunamų kaitinamojo tabako produktų nugabenimo į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį tvarkos aprašą.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka