CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL įgaliotųjų inspektorių patvirtinimo

 

2015 m. rugsėjo 22 d. Nr. 4R-164

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Ultralengvųjų orlaivių pilotų federacijos prezidento Povilo Kalinausko 2015 m. rugpjūčio 25 d. prašymą ir vadovaudamasis Ultralengvųjų orlaivių techninės priežiūros ir patikros taisyklių (ULO TPPT 2007, 2007-05-18) 6.1 punktu:

1.       T v i r t i n u Ultralengvųjų orlaivių pilotų federacijos inspektorius su atitinkamų įgaliojimų ribomis:

Vidmantas Genys – motorizuotos skraidyklės,

Tomas Radzevičius – motorizuotos skraidyklės,

Algis Sirvydas – motorizuotos skraidyklės,

Albertas Guobužas – motorizuotos skraidyklės,

Gintautas Griauzdė – ultralengvieji malūnsparniai,

Aurimas Bezaras – ultralengvieji malūnsparniai,

Dinas Kavaliauskas – ultralengvieji lėktuvai,

Kęstutis Jurkėnas – ultralengvieji lėktuvai,

Šarūnas Malinauskas – ultralengvieji ir mėgėjiškos konstrukcijos lėktuvai,

Rolandas Kalinauskas – ultralengvieji ir mėgėjiškos konstrukcijos lėktuvai,

Saulius Petkevičius – ultralengvieji ir mėgėjiškos konstrukcijos lėktuvai,

Algirdas Lukoševičius – ultralengvieji ir mėgėjiškos konstrukcijos lėktuvai,

Ramūnas Jurkštas – ultralengvieji ir mėgėjiškos konstrukcijos lėktuvai.

2.  N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punkte patvirtinti inspektoriai pagal savo įgaliojimų ribas turi teisę atlikti eksperimentinių orlaivių tinkamumo skraidyti patikrą ir teikti rekomendacijas Civilinės aviacijos administracijai specialiesiems tinkamumo skraidyti pažymėjimams išduoti, pratęsti bei sustabdyti.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Joris Gintilas