LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO KONTROLIERIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-950 11 IR 12 STRAIPSNIų pakeitimo

ĮSTATYMAS

 

2021 m. gruodžio 23 d. Nr. XIV-872

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 11 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Seimo kontrolieriai kasmet iki kovo 15 dienos raštu pateikia Seimui praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą. Ši ataskaita nagrinėjama Seime ir yra skelbiama Seimo kontrolierių įstaigos interneto svetainėje.“

2. Pripažinti netekusia galios 11 straipsnio 2 dalį.

 

2 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Seimo kontrolieriai netiria Respublikos Prezidento, Seimo narių, Ministro Pirmininko, Vyriausybės (kaip kolegialios institucijos), valstybės kontrolieriaus, Konstitucinio Teismo bei kitų teismų teisėjų veiklos, savivaldybių tarybų (kaip kolegialių institucijų) ir žvalgybos institucijų veiklos.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda