LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 5 „DĖL Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugsėjo 12 d. Nr. V-1079

Vilnius

 

 

Pakeičiu Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“, ir I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos IV sąrašą:

1. Papildau nauju 63 punktu:

63. Ciklopropilfentanilis (Cyclopropylfentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]cyclopropanecarboxamide).“

2. Buvusį 63 punktą laikau 64 punktu.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga