LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl muziejų tarybos sudarymo

 

2016 m. spalio 17 d. Nr. ĮV-819

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo 5 straipsniu bei Muziejų tarybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-389 „Dėl Muziejų tarybos nuostatų patvirtinimo“, 7, 8 ir 15 punktais:

1. S u d a r a u trejiems metams šios sudėties Muziejų tarybą:

Raimundas Balza – Lietuvos muziejų asociacijos valdybos pirmininkas, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius;

Osvaldas Daugelis – Lietuvos muziejų asociacijos valdybos narys, Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorius;

Dr. Vydas Dolinskas – Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos skyriaus narys, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktorius;

Audronė Jakunskienė – Savivaldybių muziejų bendrijos pirmininkė, Alytaus kraštotyros muziejaus direktorė;

Nideta Jarockienė – Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Valstybės pažinimo centro vedėja;

Gintaras Karosas – viešosios įstaigos „Europos parkas“ direktorius;

Birutė Kulpinskaitė – Savivaldybių muziejų bendrijos narė, Raseinių krašto muziejaus direktorė;

Dr. Kamilė Rupeikaitė-Mariniuk – Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei;

Dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė – Lietuvos muziejų asociacijos nario, viešosios įstaigos „Sakralus menas“, Bažnytinio paveldo muziejaus direktorė;

Marius Pečiulis – Kauno IX forto muziejaus direktoriaus pavaduotojas muziejininkystei;

Olga Žalienė – Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos skyriaus narė, Lietuvos jūrų muziejaus direktorė.

2. S k i r i u  Kultūros politikos departamento Muziejų, bibliotekų ir archyvų skyriaus vyriausiąją specialistę Jolantą Kaznauskaitę Muziejų tarybos sekretore.

3. L a i k a u netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. birželio 14 d. įsakymą Nr. ĮV-469 „Dėl Muziejų tarybos sudarymo“.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                                         Šarūnas Birutis