ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. RUGSĖJO 9 D. ĮSAKYMO NR. A-1077 „DĖL VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 9 d. Nr. A-621

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo 2017-01-18 sutarties Nr. VP1-7(3.67) 5.1 papunkčiu:

1. P a k e i č i u Šiaulių rajono savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų eismo tvarkaraščių, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. A-1077 „Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų nustatymo“, 2 ir 3 priedus ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2018 m. birželio 1 d.

Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Gipoldas Karklelis

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d.

įsakymo Nr. A-1077

2 priedas

(Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 9 d. įsakymo

Nr. A-621 redakcija)

 

 

MARŠRUTO ŠIAULIAIBRIDAIGRUZDŽIAIBRIDAIŠIAULIAI

EISMO TVARKARAŠTIS

 

 

DARBO DIENŲ EISMO TVARKARAŠTIS

 

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

16.00

17.00

18.00

19.00

19.10*

20.10*

Sutkūnai

16.10

16.49

18.10

18.49

19.20*

19.59*

Vinkšnėnai

16.13

16.47

18.13

18.47

19.23*

19.57*

Bridai

16.15

16.45

18.15

18.45

19.25*

19.55*

Račiai

16.20

16.42

18.20

18.42

19.30*

19.52*

Daujočiai

16.23

16.37

18.23

18.37

19.33*

19.47*

Jauneikiškės

16.26

16.34

18.26

18.34

19.36*

19.44*

Gruzdžiai

16.28

16.30

18.28

18.30

19.38*

19.40*

 

PASTABOS:

1. Maršruto reisais nepažymėtais žvaigždutėmis važiuojama visomis darbo dienomis (šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis nevažiuojama);

2. maršruto reisais pažymėtais žvaigždutėmis (*) važiuojama trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais (pirmadieniais, antradieniais, šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis nevažiuojama).

 

 

Reguliaraus vietinio susisiekimo maršruto Šiauliai–Bridai–Gruzdžiai–Bridai–Šiauliai vieno reiso trasos ilgis 42,2 km.

__________________

 

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d.

įsakymo Nr. A-1077

3 priedas

(Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 9 d. įsakymo

Nr. A-621 redakcija)

 

MARŠRUTO KURŠĖNAI–DIRVONĖNAI–KURŠĖNAI

EISMO TVARKARAŠTIS

 

DARBO DIENŲ EISMO TVARKARAŠTIS

 

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Kuršėnai

6.45

7.19

10.00*

10.30*

13.55

14.25

15.30**

16.00**

Centras

6.46

7.18

10.01*

10.29

13.56

14.24

15.31**

15.59**

Kapinės

6.47

7.17

10.02*

10.28*

13.57

14.23

15.32**

15.58**

Beržtvai

6.49

7.15

10.04*

10.26*

13.59

14.21

15.34**

15.56**

Pervaža

6.51

7.13

10.06*

10.24*

14.01

14.19

15.36**

15.54**

Lapkasiai

6.52

7.12

10.07*

10.23*

14.02

14.18

15.37**

15.53**

Juozapava

6.54

7.10

10.09*

10.21*

14.04

14.16

15.39**

15.51**

Dirvonėnai

7.00

7.05

10.15*

10.15*

14.10

14.10

15.45**

15.45**

 

PASTABOS:

1. Maršruto reisais, nepažymėtais žvaigždutėmis, važiuojama visomis darbo dienomis (šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis nevažiuojama);

2. maršruto reisais, pažymėtais žvaigždutėmis (*), važiuojama trečiadieniais (pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis nevažiuojama);

3. maršruto reisais, pažymėtais dviem žvaigždutėmis (**), važiuojama mokslo metų metu darbo dienomis (šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis nevažiuojama).

 

 

Reguliaraus vietinio susisiekimo maršruto Kuršėnai–Dirvonėnai–Kuršėnai vieno reiso trasos ilgis – 24 km.

________________