LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 m. lapkričio 29 d. ĮSAKYMO Nr. V-1415 „DĖL 2020 metų kvietimo TEIKTI PARAIŠKAS SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMS GAUTI SPORTO PROJEKTŲ, SKIRTŲ FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOMS, SKATINANČIOMS FIZINIO AKTYVUMO PLĖTRĄ, SPORTO INVENTORIAUS IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMUI, SPORTO RENGINIŲ ORGANIZAVIMUI IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMUI ir 2020 METŲ KVIETIMo TEIKTI PARAIŠKAS SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMS GAUTI SPORTO PROJEKTŲ, SKIRTŲ ESAMŲ SPORTO BAZIŲ PLĖTRAI, PRIEŽIŪRAI IR REMONTUI, patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 10 d. Nr. V-1360

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 m. rugpjūčio 21 d. raštą Nr. ((5.52E-04)-5K-2013628)-6K-2004799,

p a k e i č i u  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymą Nr. V-1415 „Dėl 2020 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui ir 2020 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, patvirtinimo“:

1.    Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2020 metų kvietimą teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui ir 3 punktą išdėstau taip:

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 sausio 23 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) patvirtintomis Fondo lėšų paskirstymo proporcijomis šiam kvietimui viso numatyta 13 535 476,00 Eur, iš kurių:

3.1.  12 181 928,40 Eur:

3.1.1. fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą (40 procentų) – 6 090 964,20 Eur;

3.1.2. sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui (20 procentų) – 3 045 482,10 Eur;

3.1.3. sporto renginių organizavimui (15 procentų) – 2 284 111,58 Eur;

3.1.4. kvalifikacijos tobulinimui (5 procentai) – 761 370,52 Eur.

3.2.  1 353 547,60 Eur (10 procentų kvietimo lėšų skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti):

3.2.1. fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą – 676 773,80 Eur;

3.2.2. sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui – 338 386,90 Eur;

3.2.3. sporto renginių organizavimui – 253 790,17 Eur;

3.2.4. kvalifikacijos tobulinimui – 84 596,73 Eur.

2.  Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2020 metų kvietimą teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui ir 4 punktą išdėstau taip:

4. Šiuo Kvietimu paskirstoma Fondo lėšų suma – 3 383 869,00 eurų.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                  Algirdas Monkevičius