herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL covid-19 LIGOS VALDYMO PRIEMONIŲ KARANTINO LAIKOTARPIU PREKYBOS VIETOSE

 

2020 m. kovo 25 d. Nr. A-317

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 14 straipsnio 16 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. V-381 „Dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių“ (2020 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. V-494 redakcija),

n u r o d a u Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančioms parduotuvėms, prekybos ir (arba) pramogų centrams, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių pardavimo veikla, vykdyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimą Nr. V-381 „Dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių“ (2020 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. V-494 redakcija).

 

 

Administracijos direktorė                                                                                        Valė Kulvinskienė