ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. GEGUŽĖS 30 D. ĮSAKYMO NR. A-675 „DĖL VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. lapkričio 28 d. Nr. A-1683

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu:

1. P a k e i č i u Šiaulių rajono savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų eismo tvarkaraščių, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. A-675 „Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų nustatymo“, 11 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2017 m. gruodžio 1 d.

Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Gipoldas Karklelis

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. gegužės 30 d.

įsakymo Nr. A-675

11 priedas

(Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2017 m. lapkričio 28 d.

įsakymo  Nr. A-1683 redakcija)

 

 

MARŠRUTO KURŠĖNAIRAUDĖNAISKAČIAIKURŠĖNAI EISMO TVARKARAŠTIS

 

 

DARBO DIENŲ EISMO TVARKARAŠTIS

 

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Kuršėnų a. st.

6.35

7.40

15.00

16.05

17.10

17.30

Centras

6.38

7.38

15.03

16.03

17.13

17.26

Pakumulšiai

6.43

7.33

15.08

15.56

17.18

17.20

Skačiai

-

7.29

15.13

-

-

 

Dubikiai

6.48

7.25

15.16

15.54

-

-

Vozbučiai

6.51

7.22

15.20

15.50

-

-

Taučiai

6.55

7.18

15.27

15.47

-

-

Vanagiškės

7.02

7.13

15.30

15.43

-

-

Raudėnai

7.05

7.10

15.35

15.38

-

-

 

PASTABA. Maršrutu važiuojama mokslo metų metu darbo dienomis (šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis nevažiuojama).

 

Reguliaraus vietinio susisiekimo maršruto reiso KuršėnaiRaudėnaiSkačiaiKuršėnai reiso trasos ilgis – 36,2 km;

Reguliaraus vietinio susisiekimo maršruto reiso KuršėnaiPakumulšiaiKuršėnai reiso trasos ilgis – 8,6 km.

 

___________________