Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS GYNIMO TARYBOS SEKRETORIAUS SKYRIMO

 

2014 m. liepos 23 d. Nr. 1K-16

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 77 straipsniu ir Lietuvos Respublikos valstybės gynimo tarybos įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi,

s k i r i u Respublikos Prezidentės vyriausiąjį patarėją Valdemarą SARAPINĄ Lietuvos Respublikos valstybės gynimo tarybos sekretoriumi.

 

 

2 straipsnis.

P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos Prezidento 2014 m. sausio 21 d. dekretą Nr. 1K-1703 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės gynimo tarybos sekretoriaus skyrimo“.

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė