LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2009 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 3-643 „DĖL Civilinės aviacijos vežėjo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

 

2015 m. gegužės 29 d. Nr. 3-222(1.5 E)

Vilnius

 

1. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009  m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. 3-643 „Dėl Civilinės aviacijos vežėjo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. birželio 1 d.

 

 

Susisiekimo ministras                                                                           Rimantas Sinkevičius