Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO IR ŠIO TEISMO PIRMININKO PAVADUOTOJO ATLEIDIMO IR JO SKYRIMO APYGARDOS TEISMO TEISĖJU

 

2016 m. sausio 4 d. Nr. 1K-518

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 11 punktu, 112 straipsnio ketvirtąją ir penktąja dalimis, 115 straipsnio 4 punktu, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 74 straipsnio 1 dalimi, 81 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 6 ir 7 dalimis, 90 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 6 bei 7 dalimis ir atsižvelgdama į Teisėjų tarybos patarimą:

1) a t l e i d ž i u 2016 m. sausio 18 d. Aleną PIESLIAKĄ iš Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo ir šio teismo pirmininko pavaduotojo pareigų;

2) s k i r i u nuo 2016 m. sausio 19 d. Aleną PIESLIAKĄ Vilniaus apygardos teismo teisėju.

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė