LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2015 M. BIRŽELIO 12 D. ĮSAKYMO Nr. 1R-148 „DĖL VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 2 d. Nr. 1R-232

Vilnius

 

 

Pakeičiu Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 1R-148 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, ir 18 punktą išdėstau taip:

18. Tarnybos direktoriaus laikinai nesant, Tarnybos direktoriaus funkcijas atlieka pavaduotojas arba kitas teisingumo ministro įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.“

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                              Elvinas Jankevičius