LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

1994 M. LAPKRIČIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 373 „DĖL MOKAMŲ

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR

JŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. birželio 8 d. Nr. V- 712

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 373 „Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“, ir jį papildau šia pastaba: 

„Pastaba. Kai įstaiga dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, atsižvelgiant į teikiamų paslaugų kiekį, įstaigos vadovo sprendimu gali būti taikoma iki 20 procentų nuolaida.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                              Rimantė Šalaševičiūtė